Badanie Satysfakcji Klientów

Czy wiesz co naprawdę myślą o Twojej firmie klienci? Buduj z nami przewagę konkurencyjną!

Wiele firm sądzi, że wie sporo o swoich klientach bazując na danych sprzedażowych oraz sporadycznych badaniach typu Mystery Shopper. Pozytywne reakcje firm z którymi współpracowaliśmy pokazują, że tylko ciągłe zbieranie feedbacku od swoich obecnych, byłych oraz niedoszłych klientów daje wymierne rezultaty i wskazuje właściwy kierunek działania firmy.

Czynniki opracowywane z klientem i ankietowanymi

Nasze projekty zaczynamy zawsze warsztatami z Państwa kadrą zarządzającą. Wspólnie definiujemy cele badania oraz obszary, które wpływać będą na ocenę satysfakcji klientów. W kolejnych etapach badania weryfikujemy listę również z ankietowanymi pokazując zarządzającym czy ich przekonania co do wartości dawanej klientom są zbieżne z rzeczywistością. Wyniki często są zaskakujące i wpływają na dalszą strategię firmy.

Spotkajmy się i opowiedz nam o swoich celach

Szereg mierników i analiz

Nie przedstawiamy jedynie zwykłych wyników wywiadów pozostawiając Państwa z ich interpretacją. Prezentujemy poważne i partnerskie podejście. Na warsztatach wypracowujemy cele badania i kluczowe pytania, na które szukamy odpowiedzi. Wszystkie nasze analizy konstruujemy tak, żeby wyczerpać temat. Stosujemy wiele własnych i stosowanych w topowych światowych firmach konsultingowych wskaźników takich jak np.: Net Promoter Score, Consumer Satisfaction Index, Consumer Loyalty Index czy American Customer Satisfaction Index.

Skontaktuj się z nami. Opowiemy Ci w szczegółach o tym jak pracujemy

Ciągły dostęp do danych

Podczas współpracy w ramach Badania Satysfakcji Klienta oddajemy w Państwa ręce dostęp do wyników przeprowadzanego badania w czasie rzeczywistym z poziomu dedykowanego pulpitu dostępnego przez przeglądarkę internetową. Będą mogli Państwa nadać odpowiedni zakres uprawnień poszczególnym pracownikom i ograniczyć dostęp do poszczególnych danych.

Korzyści ze współpracy z Cleverpath

Jesteśmy firmą badawczo-doradczą wyspecjalizowaną w sektorze handlu detalicznego. Zapoznaj się z naszymi innymi przewagami konkurencyjnymi:

  • Planowanie Badania Satysfakcji Klienta na podstawie danych o m.in. odwiedzalności punktu, wahaniom współczynnika konwersji, sezonowości sprzedaży, Państwa doświadczeń oraz celów strategicznych
  • Dostęp do wyników przeprowadzanego badania w czasie rzeczywistym z poziomu dedykowanego pulpitu dostępnego przez przeglądarkę internetową
  • Możliwość definiowania poziomów dostępu do danych o wynikach badania dla różnych osób w organizacji oraz wysyłka spersonalizowanych raportów
  • Bezpieczny, szyfrowany dostęp do danych
  • Szereg własnych analiz i wskaźników
  • Atrakcyjny model stałej współpracy
Skontaktuj się z nami w celu otrzymania najlepszej oferty dla Twojej firmy